Prosjekter

I en mulighetsstudie ser vi på hvilket potensial som finnes i eksisterende regelverk og kontekst for en tomt, bebyggelse eller bolig. En mulighetsstudie brukes til å avklare dette potensialet, og kan danne grunnlag for viktige avgjørelser i den videre prosessen. En mulighetsstudie kan relativt raskt avklare hvorvidt man skal starte med et prosjekt eller ikke.

Sorter etter kategori

  1. Mulighetsstudie til ny småhusplan

  2. Boligbebyggelse Ankerveien