Enebolig Bestumveien

 1. Kategori

  bolig, ferdigstilt
 2. År

  2015
 3. Sted

  Oslo kommune
 4. Kunde

  privat
 5. Rolle

  arkitekt/ søker
 6. Del

  Facebook  Twitter

Eneboligen på Bestum i Oslo ligger på en liten inneklemt tomt nedenfor en høy karakteristisk skrent. Tomtens form og størrelse gav form til huset, og omgivelsene med den fantastiske steinskrenten gav materialet; prefabrikerte betongelementer.
Resultatet er en stram og rasjonell form, med et overraskende indre.

Boligens organisering er utradisjonell, med oppholdssoner øverst og funksjonssoner nederst. Dagslys og utsikt er som regel best på toppen, derfor er det naturlig å plassere oppholdsarealene der forholdene er best. Fra 2 etasje er det også utgang til takterrasse, som fungerer som ekstra hageareal for boligen.